UFW atau dengan nama sebenarnya ialah Uncomplicated FireWall merupakan satu perisian lalai bagi Ubuntu untuk membuat konfigurasi IP Tables dengan mudah serta pantas. Namun secara lalai UFW tidak aktif dan kita perlu membuat pengaktifan secara manual.

Konfigurasi lalai UFW:

Set halang secara lalai

sudo ufw default deny

Set buka secara lalai

sudo ufw default allow

Untuk mengaktifkan ufw

sudo ufw enable

Untuk menamatkan servis ufw

sudo ufw disable

Membenarkan atau menghalang

Membenarkan

sudo ufw allow <port>/<optional: protocol>

sudo ufw allow 53
sudo ufw allow 53/tcp
sudo ufw allow 53/udp

Jika anda ingin membenarkan dengan menggunakan nama servis

sudo ufw allow <service name>

sudo ufw allow ssh

Menghalang

sudo ufw deny <port>/<optional: protocol>

sudo ufw deny 53
sudo ufw deny 53/tcp
sudo ufw deny 53/udp

Atau jika anda ingin menggunakan nama servis untuk menghalang

sudo ufw deny <service name>

sudo ufw deny ssh

Jika ingin melihat serta membuat semakan status ufw

sudo ufw status

Bacaan lanjut:

man ufw

*Nota: ini adalah untuk ingatan editor sendiri yang sering terlupa CLI. huhu