Ini merupakan satu tip ringkas untuk memasang TOR bersama Firefox pada sistem operasi Ubuntu anda (pemasangan ini menggunakan Ubuntu 13.10). TOR boleh dikatakan sebagai satu perisian yang dibina untuk menjaga kerahsiaan anda ketika menggunakan Internet.

Apa yang perlu dilakukan ialah, buka terminal anda dan ikuti arahan di bawah ini sahaja.

sudo sh -c ‘echo “deb http://deb.torproject.org/torproject.org saucy main” >> /etc/apt/sources.list’

gpg –keyserver keys.gnupg.net –recv 886DDD89

gpg –export A3C4F0F979CAA22CDBA8F512EE8CBC9E886DDD89 | sudo apt-key add –

sudo apt-get update

sudo apt-get install deb.torproject.org-keyring

sudo apt-get install tor

Itu sahaja, ketika anda membuka pelayar Internet anda (Firefox) paparan anda telah mempunyai TOR akan muncul.

Selamat Mencuba!