Oleh kerana grafik Ubuntu terkini yang berasaskan Unity mementingkan keserdahanaan, banyak juga konfigurasi mikro tidak tersedia pada antaramuka konfiugurasi lalai. Jadi, jika kita ingin membuat perubahan mengikut citarasa yang diinginkan…
Continue Reading