SSH yang juga merupakan singkatan kepada Secure Shell ialah satu protokol rangkaian bagi membolehkan pengguna mengakses sistem operasi linux secara terpencil. Enkripsi yang terbina dalah SSH sememangnya  menyediakan sambungan rahsia dan berintergriti.…
Continue Reading