Ajenti merupakan satu aplikasi berasaskan web digunakan sebagai pengurus kepada pelayan berasaskan Linux. Perisian ini berfungsi hampir sama dengan satu lagi sistem pengurusan pelayan yang dipanggil sebagai Webmin. Namun, dikatakan…
Continue Reading