Linux ialah terma generik merujuk kepada sistem operasi komputer seperti UNIX berasaskan kernel Linux. Pembangunan linux merupakan satu contoh kukuh mengenai kolaborasi perisian sumber terbuka yang percuma; secara amnya semua sumber kod boleh digunakan, diubah serta diedarkan kepada umum; oleh semua orang termasuk komersil atau tidak berdasarkan lesen GNU.

Linux boleh di pasang didalam pelabagai jenis komputer, dari telefon bimbit, smart phones, komputer pejabat, rumah sehingga mainframes dan super komputer. Linux dikenali dalam penggunaanya sebagai pelayan aka server. Pada 2008 sahaja, dianggarkan sekitar 60% pelayan web menggunakan Linux. Namun, buat masa ini hanya sekitar 1 – 2 % pasaran desktop dan komputer riba menggunakan Linux. Tetapi, pengguna desktop semakin popular dengan terhasilnya Linux versi Ubuntu dan penghasilan netbooks serta smartbooks.

Sedikit sejarah Linux

Pada 1991, di Helsinki, Linus Tovalds memulakan satu projek yang mana kemudiannya menjadi kernel Linux. Ia sebanarnya merupakan emulator terminal yang digunakan sebagai akses kepada pelayan Unix di Universiti tersebut. Menurut Linus, projek yang dibuat “Just For Fun” itu akhirnya membuat dia sedar bahawa dia telah menulis kernel untuk sistem operasi.

Pada mulanya, ia dinamakan sebagai Freax, perkataan “Freak”, “free” dan “x” (merujuk kepada Unix). Namun, seorang rakan Linus, menjangkakan “Freax” bukanlah satu nama yang bagus dan menukarnya kepada “Linux” tanpa merujuk kepada Linus.